Novim predsjednikom uprave imenovan je Matija Marti?, a dosadašnji predsjednik uprave Goran Jovi?i? preuzima ulogu ?lana uprave za tehniku.

Weiterlesen...