U knjizi pod nazivom "Veze Me?unarodnog odbora Crvenog križa i Nezavisne Države Hrvatske" objavljeno je 77 op?ih dokumenata o djelovanju Crvenog križa na podru?ju nekadašnje NDH.

Weiterlesen...