Tko je 4. svibnja 2000. kliknuo na privitak privla?na naslova u e-mailu, nadaju?i se ljubavnoj poruci, i sebe i sve u svojem adresaru i te kako je usr...e?io.

Weiterlesen...