Po uzoru na SAD i Italiju, u Njema?koj su tridesetih izgra?ene ?etvorotra?ne autoceste mnogo ve?eg kapaciteta od tadašnje gusto?e prometa

Weiterlesen...