Po uzoru na SAD i Italiju, u Njema?koj su tridesetih izgra?ene ?etverotra?ne autoceste mnogo ve?eg kapaciteta od tadašnje gusto?e prometa.

Weiterlesen...