U?e li u igru, Primorac ?e biti izbrisan iz HDZ-ova ?lanstva, što zna?i da ?e se morati pobrinuti za stvaranje vlastite infrastrukture koja ?e mu pomo?i u provedbi kampanje na terenu.

Weiterlesen...