U Pekingu živi 17,5 milijuna ljudi koji svaki dan bace 18.400 tona sme?a, a smrad koji se širi sa smetlišta neugodan je mjesnim politi?kim dužnosnicima.

Weiterlesen...