T. Peovi? predstavio je nekoliko modela financiranja gradnje terminala (BOT, kreditom i vlastitim novcem vlasnika, korištenjem kohezijskih fondova EU te u suradnji sa strateškim partnerom), a Vlada ?e odlu?iti o na?inu financiranja.

Weiterlesen...