Motiv pri?e preuzet je iz Mahabharate, a Tagore je koristi kako bi istaknuo vje?nu istinu da je samo duhovna ljepota ona prava i da ?e uvijek pobijediti prolaznost fizi?ke ljepote.

Weiterlesen...