Ubijeni izdava? i suvlasnik Nacionala održavao je kontakte s politi?arima, kriminalcima, ljudima sa estrade, iz obavještajnog miljea, a odnosi su uglavnom zasnovani na traženju ili nu?enju usluga ili neke vrste pomo?i.

Weiterlesen...