Optužnica tereti S. Ljubi?i?a da je ?ori?u omogu?io korištenje ovoga automobila unato? Ra?enovi?evoj zabrani u vrijeme kada na njega nije imao pravo jer je bio na bolovanju te tako oštetio Ceste za dvadesetak tisu?a kuna.

Weiterlesen...