Prema podacima DZS-a prosje?na godišnja stopa inflacije mjerena indeksom potroša?kih cijena za lipanj je iznosila 0,7 posto. Godišnji rast cijena uglavnom je posljedica viših cijena energije.

Weiterlesen...