Rije?anin skrivao impozantnu koli?inu minsko-eksplozivnih sredstava : tenkovske, tromblonske, minobaca?ke i kumalitivne mine, kumalativnu raketu, ru?ni baca?, upalja?e za mine...

Weiterlesen...