Guverner Slovencima: Problem se može riješiti tako da banka preuzme obveze ili ih prenese na drugu instituciju.

Weiterlesen...