?asopis Rolling Stone po?eo je izlaziti potkraj 60-ih kao neugledni dvotjednik, a prerastao je u najutjecajniji glazbeni ?asopis na Zapadu.

Weiterlesen...