Ovaj roman roman neprestano iznena?uje, bacaju?i svjetlo na jedan malo poznati dio kolonijalnog ˛ivota, a kroz neprilike i izdaje svojih nezaboravnih likova o˛ivljava tu ˛ivopisnu, tropsku zajednicu.

Weiterlesen...