Dodao je da na odnos Rusije s ostalim državama utje?e i to da li su one ?lanice ovog vojnog saveza.

Weiterlesen...