Šibenski Dom zdravlja traži od Op?ine Primošten da na?e novi prostor za ambulantu jer ?e im najamnina biti previsoka.

Weiterlesen...