Pri?a zapo?inje 18. lipnja 2009., kada tadašnji hrvatski premijer odlazi u Bruxelles na sastanak s europskim vrhom na kojemu su svi prisutni zatražili njegovu ostavku na premijerski položaj jer "predstavlja najve?i problem hrvatske politike".

Weiterlesen...