Glavni makroanaliti?ar Zagreba?ke banke o?ekuje daljnje smanjenje deficita teku?eg ra?una platne bilance na 3,9 posto BDP-a i to uglavnom zbog daljnjeg pada uvoza.

Weiterlesen...