Saša Boži?, na daskama &TD-a postavlja projekt na temu enigme prijateljstva. Inspiriran filmovima I. Bergmana: Persona i F. Felinia: Satyricon, Boži? raspravlja odnos kazališnog i filmskog medija.

Weiterlesen...