Milinovi? je imao tri prezentacije. Jednu za struku, na kojoj je jasno re?eno da je broj trudno?a manji za 93 nakon uvo?enja Zakona o umjetnoj oplodnji, a druge dvije za Hinu i novinare..

Weiterlesen...