- Milinovi? je imao tri prezentacije. Jednu za struku na kojoj je jasno re?eno da je broj trudno?a manji za 93 nakon uvo?enja novog Zakona o umjetnoj oplodnji,

Weiterlesen...