Slavni pjeva? do Boži?a namjerava posvojiti petogodišnju Leni, Heidinu najstariju k?er ?iji je biološki otac Flavio Briatore. Kako poznati Talijan nije nikad mario za k?er koja je ro?ena u vezi s njema?kim modelom, pa Seal zasigurno ne?e nai?i na nikakve prepreke.

Weiterlesen...