Jakov Sedlar se, uz svoje kriti?ko vi?enje o rastakanju posrnulog HRT-a i na?ina kako da se iz te situacije iza?e, oštro obrušio na samo Programsko Vije?e HRT-a.

Weiterlesen...