Meksi?ka djevoj?ica koju je o?uh silovao, nakon ?ega je zatrudnjela s nepunih jedanaest godina, nije uop?e bila upoznata s mogu?noš?u da pobaci dok nije prošao zakonski rok.

Weiterlesen...