U pregovorima Vlade i sindikata, dakle, sve je po starome. Jedino su sindikalni ?elnici odustali od toga da se njihova situacija preslika i na realni sektor.

Weiterlesen...