A da se stanovništvu, pretežno onom starijem, dijela srednjedalmatinskih otoka i zale?a ne bi dogodilo da od ve?eras nemaju sliku na ekranu, Središnji državni ured za e-Hrvatsku pokrenuo ja akciju DTV za sve.

Weiterlesen...