Osim prodavanje majci i dugih promidžbenih proizvoda sklonište je predstavilo i broj telefona (060/618161) koji ?e tako?er služiti za prikupljanje donacija.

Weiterlesen...