Oni su granicu prešli 25. velja?e u ve?ernjim satima, preko rijeke Kupe, u mjestu Pribanjci na podru?ju op?ine Bosiljevo. Za to je Slovenac dobio nov?anu naknadu.

Weiterlesen...