Nakon povuci-potegni, zahvaljuju?i pomo?i Zagreba?kog športskog saveza, kliza?ko natjecanje 42. zlatna pirueta održat ?e se 11. i 12. prosinca u Ledenoj dvorani. Organizatori ve? imaju prijave 70 kliza?a i kliza?ica iz 21 zemlje (Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Estonija, Finska, Njema?ka, Velika Britanija, Ma?arska, Izrael, Japan, Kazahstan, Luksemburg, Poljska, Portoriko, Rusija, Srbija, Slova?ka, Slovenija, Švedska i Turska).

Weiterlesen...