Samo ?etiri od 14 autoosiguravatelja u prvoj polovici godine platila su propisane namete, a tek nova verzija zakona predvi?a visoke kazne

Weiterlesen...