Sporni video traje tri i pol minute i pokazuje poro?nog politi?ara, ?ija je supruga umrla 1993., u društvu djevojke koja je došla u njegovu službenu rezidenciju

Weiterlesen...