Magazin Foreign Policy, u suradnju sa Fondom za mir, od 2005. godine redovito objavljuje listu stabilnih i nestabilnih zemalja uzimaju?i u obzir 12 parametara.

Weiterlesen...