Glavni direktor JAT-a Sr?an Radovanovi? izjavio je da su navedeni podaci to?ni, no da u 2010. godinu ulaze s ciljem ostvarenja dobiti.

Weiterlesen...