Najve?i teret u teškom štivu ponijela je Muzi?ka akademija u vje?noj gradnji. Formula mladosti i iskustva, orkestra i dirigenstkom ravnanja Pavla Dešpalja, dala je rezultat.

Weiterlesen...