Ve? prije je utvr?eno kako je zdravlje usta i usne šupljine povezano sa zdravljem srca. Dokazano je kako oni sa bolesnim desnima ?eš?e imaju problema sa sužavanjem arterija što može prouzro?iti sr?ani udar.

Weiterlesen...