Od Matice hrvatske traži se da Ure?iva?kom odboru vrati svu dokumentaciju u vezi Stolje?a, a koja je pohranjena u prostorijama Matice, ali i da odboru dostavi financijsko izvješ?e o trošenju prora?unskih sredstava za biblioteku.

Weiterlesen...