"Maloljetnike smještamo u ustanove s objašnjenjem da na slobodi nemaju dobar nadzor, ali, na žalost, ispada da ga nemaju ni tamo", pišu suci.

Weiterlesen...