Nakon (pre)mirne Skupštine HNS-a, ipak su ostala neka pitanja. Poglavito o Davoru Šukeru, mogu?em kandidatu za novog predsjednika Saveza, za kojeg se naga?alo da ?e ve? sad u?i u Skupštinu.

Weiterlesen...