– Nisam za gašenje Vjesnika, ve? Vlada jasno mora re?i koji su izvori njegova financiranja – isti?e Stjepan Kolari?, predsjednik Sindikata grafi?ara

Weiterlesen...