Ukapljeni plin curio je na spoju dvije cisterne na ventilima, zbog tehni?kog kvara, a ne isklju?uje se mogu?nost da je do popuštanja ventila došlo zbog niske temperature.

Weiterlesen...