Granica prvog seksualnog odnosa me?u brucošicama pomaknula se sa 17, koliko je bilo 1998., na 18 godina kad ih je ve?ina stupila u spolne odnose

Weiterlesen...