Javna priznanja uru?ena su Petru Bani?u, Mirsadu Be?irovi?u, Josipu Toma?i?u, Udruzi vinogradara, vinara i vo?ara Ozlja te Vesla?kom klubu Korana iz Karlovca. Nagradu za životno djelo dobio je msgr. Marijan Radanovi?.

Weiterlesen...