Kamen spoticanja je šest metara visok plasti?ni minaret koji se nalazi na krovu jedne bivše tvornice. Stanovnici, katoli?ki i evangelisti?ki sve?enici pa ?ak i na?elnik op?ine izjasnili su se protiv gradnje minareta, no sud je odlu?io druk?ije. Najviša sudbena instanca u Švicarskoj, Vrhovni sud, odlu?io je da lokalno tursko društvo smije izgraditi svoj minaret.

Weiterlesen...