Švicarska policija razotkrila je internetsku mrežu dje?je pornografije koja se proširila na ?ak 78 zemalja te uklju?ivala najmanje dvije tisu?e IP adresa.

Weiterlesen...