Rije? je o protunapadu na njema?ku vladu koja je najavila da ?e za 2,5 milijuna eura kupiti CD s podacima njema?kih utajiva?a poreza koji novac drže u bankama u Švicarskoj.

Weiterlesen...