Nije neznatan broj onih koji traže ukidanje tajnih skrbni?kih ra?una, no zna li se da ti ra?uni bankama donose velike zarade, ve? je sada jasno da je ukidanje tajnosti utopija

Weiterlesen...