Andrea, osim blagog Downova sindroma, ima plu?nu hipertenziju, bolest štitnja?e, a ono što njezin i život roditelja Branke i Dušana pretvara u no?nu moru atrijski je septalni defekt.

Weiterlesen...