Svi pacijenti koji trebaju lijek tarcevu za terapiju odre?enih tipova raka plu?a, lijek bi trebali i dobiti. A radi se o ukupno petstotinjak pacijenata godišnje.

Weiterlesen...